Енергоаудит

Виконання комплексного енергоаудиту будівель та інших об'єктів енергоспоживання
Енергоаудит – обстеження споживачів енергоресурсів з метою встановлення ефективності їх використання на об’єкті і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні. Енергоаудит вкючає в себе:
 • Детальний аналіз енергоспоживання на об’єкті з виявленням основних джерел енерговтрат, визначення потенціалу енергозбереження.
 • Дослідження будівельних та інженерно-технічних особливостей будівлі, встановлення класу енергоефективності об’єкту, формування енергопаспорта (енергосертифіката).
 • Вибір найбільш оптимального варіанту виконання енергозберігаючих заходів та їх попереднє техніко-економічне обгрунтування.
Наші фахівці будуть раді відповісти на Ваші питання
Для чого?
Що це дасть?
 • Виявити потенційні енергозберігаючі заходи
 • Чіткі рекомендації щодо зменшення енергоспоживання, електроенергії, газу, тощо
 • Зниження витрат на оплату комунальних послуг
 • Техніко-економічне обгрунтування енергоефективних заходів
 • Необхідно для більшості інвестиційних та грантових програм
Алгоритм роботи
Чому ми?
 • Атестовані енергоаудитори
 • Сертифіковане професійне обладнання
 • Підготовка деталізованого звіту з енергоаудиту
 • Чітке дотримання домовлених термінів
Сфери застосування
Наші роботи
Зв’язатися з нами

Енергоаудит