Енергоаудит

Виконання комплексного енергоаудиту будівель та інших об'єктів енергоспоживання
Енергоаудит – обстеження споживачів енергоресурсів з метою встановлення ефективності їх використання на об’єкті і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні. Енергоаудит вкючає в себе:
 • Детальний аналіз енергоспоживання на об’єкті з виявленням основних джерел енерговтрат, визначення потенціалу енергозбереження.
 • Дослідження будівельних та інженерно-технічних особливостей будівлі, встановлення класу енергоефективності об’єкту, формування енергопаспорта (енергосертифіката).
 • Вибір найбільш оптимального варіанту виконання енергозберігаючих заходів та їх попереднє техніко-економічне обгрунтування.
Наші фахівці будуть раді відповісти на Ваші питання
Для чого?
Що це дасть?
 • Рекомендації по зменшенню споживання енергоресурсів
 • Визначено джерела понаднормових втрат енергоресурсів
 • Перелік пріоритетних технічних заходів з енергозбереження
 • Можливість підготовки якісних інвестиційних або грантових проектів
Алгоритм роботи
Чому ми?
 • Атестовані енергоаудитори
 • Сертифіковане професійне обладнання
 • Підготовка деталізованого звіту з енергоаудиту
 • Техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів з енергозбереження
Сфери застосування
Наші роботи
Зв’язатися з нами

Енергоаудит